ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

ที่ตั้ง : ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาDSC_9247

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงDSC_9262

 

ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา จะมีโรงงิ้วตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน
DSC_9255

 

ถ้าพูดถึง ก๋วยเตี๋ยวใต้ถุนโรงงิ้วสงขลา จะร้องอ๋อทันที เพราะคือโรงงิ้วที่เดียวกัน ตั้งอยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา วันที่ ยัยตัวร้าย ไป ก็ไม่มีก๋วยเตี๋ยวขาย ไม่แน่ใจว่าเลิกขาย หรือร้านปิด แอบเสียดาย เพราะนี่คือ อีกหนึ่งชวนชิมที่มาถนนนางงามแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดDSC_9256

 

การกราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีป้ายบอกลำดับในแต่ละจุด ดอกไม้ ธูป เทียน มีให้บริการภายในDSC_9293

 

จุดที่ 1 ไหว้ เทวดา ฟ้า ดิน (ถี่ก้อง) ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกศาลDSC_9251

 

จุดที่ 2 ไหว้ เทพเฝ้าประตูDSC_9280

 

ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จะมีเทพเจ้าสิ่งศักดิ์ต่างๆ ซึ่งจะต้องปักธูปบูชาด้านนอกศาล จะมีกระถางธูป 9 กระถาง ประกอบไปด้วย (จากซ้ายไปขวา)

 • เจ้าพระยาเถี้ยนเส้ง
 • รัชกาลที่ 5
 • เจ้าแม่กวนอิม
 • พระทรงเมือง
 • องค์เสาหลักเมือง
 • เจ้าพ่อหลักเมือง
 • พระเสื้อเมือง
 • พระครูหมอ
 • เจ้าแม่ทับทิม

DSC_9289

 

ประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฯ ตรงกับปีขาล จัตวาศกศักราช 1204 ตรงกับ พ.ศ. 2385 โปรดให้จัดการฝังหลักไชยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักไชยต้นหนึ่ง ต้นเทียนไชยเล่มหนึ่ง พร้อมด้วยเครื่องไทยทานต่างๆ และทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระอุดมปิฎก ประธานสงฆ์ฐานานุกรม 8 รูป ออกมาเป็นประธาน กับพระราชครูอัษฎาจารย์พราหมณ์ กับพราหมณ์ 8 นาย ออกมาเป็นประธานในการฝังเสาหลักเมืองสงขลา ครั้น ณ เดือน 4 ขึ้น 12 ค่ำ เวลาเช้าโมงหนึ่งกับ 10 นาที ได้อุดมฤกษ์ พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) กับ พระครูอัษฎาจารย์พราหมณ์ เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังที่กลางเมืองสงขลา ปรากฏอยู่ทุกวันนี้เป็นระยะเวลา 160 ปีDSC_9285

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นศาลเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานคู่บ้านคู่เมืองสงขลา ซึ่งในอดีตเป็นที่อาศัย และย่านการค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของคนจีนในจังหวัดสงขลาDSC_9318

 

ทางเข้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา จะมีสิงโตคู่ อยู่หน้าทางเข้า การวางรูปปั้นสิงห์จะต้องวางเป็นคู่  โดยวางสิงห์เพศผู้ไว้ทางซ้าย และสิงห์เพศเมียไว้ทางขวา ตามตำนานโบราณเล่าว่า สิงห์ตัวที่อยู่ตำแหน่งเสือขาว (หันหน้าออกด้านขวามือ) มีบรรดาศักดิ์เป็น “เส้าเป่า” เป็นสิงห์เพศเมีย มีหน้าที่เป็นราชองครักษ์ให้กับเจ้าชายของราชวงศ์ และสิงโตตัวที่อยู่ตำแหน่งมังกรเขียว (หันหน้าออกทางซ้ายมือ) มีบรรดาศักดิ์เป็น “ไท่ซือ” เป็นสิงห์เพศผู้ มีหน้าที่เป็นราชองครักษ์ของกษัตริย์ หรือ ฮ่องเต้ วิธีสังเกตเพศของสิงห์คือ สิงห์เพศผู้ เท้าหน้าจะเหยียบลูกบอล และสิงห์เพศเมีย เท้าหน้าจะเหยียบลูก

สิงห์ตัวนี้ เป็นสิงห์เพศผู้DSC_9311

 

ศาลหลักเมืองสงขลา เป็นโบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบเก๋งจีน และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนศาลเจ้าหลักเมืองเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478DSC_9299

DSC_9276

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นศาลเจ้าแห่งเดียวในโลก ที่ประดิษฐานทั้งเสาหลักเมือง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคติพราหมณ์ และเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามคติจีน อยู่ร่วมกันในอาคารเดียว จึงเป็นที่รวมของศรัทธาของคนจากทุกสารทิศ

องค์เทพที่ประดิษฐานในศาลเจ้า มีดังนี้

 • เทวดาฟ้าดิน (ถี่ก้อง)
 • เสาหลักเมือง
 • เจ้าพ่อหลักเมือง (เซ่งท๋องเหล่าเอี๋ย)
 • ไท่โส่ยเหล่าเอ๋ย
 • เจ่เทียนไต่เส่ง
 • จ่ายสิวเหล่าเอี๋ย
 • พระเสื้อเมือง
 • เจ้าแม่ทับทิม (ม่าจ้อโป๋ หรือ เทียนส่องเส้งโป้)
 • อ๋องโบ้เหนี่ยวเหนียว
 • เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว (หลิมฮู้กอเหนี่ยว)
 • พระครูหมอ (จ้อชูก็อง)
 • ไท่ส่องโล่กุ้น
 • เซ้งไต่เต่
 • ตี่ฮู้อ๋องเอี้ย
 • พระทรงเมือง
 • เจ้าพ่อเสือ
 • เจ้าแม่กวนอิม
 • เสด็จพ่อ ร.5
 • พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง)
 • หมึงสิน

DSC_9302

DSC_9270

DSC_9274

 

เสาหลักเมืองเดิมที่ ได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์ จากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2385 ต่อมาได้มีการปรับปรุงบูรณะ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2460 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพลลพบุรีราเมศวร์ อุปราชมณฑลปักษ์ใต้DSC_9303

 

ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประดับด้วยโคมไฟระย้าไม้แบบจีน DSC_9297

 

และโคมไฟสีแดง หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “หงเติงหลง” เป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลDSC_9307

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ตั้งอยู่ถนนนางงาม เป็นที่เคารพสักการะของชาวสงขลา และชาวจังหวัดใกล้เคียง ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน และถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงขลาDSC_9242

 

อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพ

Body : Nikon D610

Lens : AF-S Nikkor 24-70 mm F2.8G ED

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรีวิวค่ะ สามารถพูดคุยกันได้ที่

Face Book : ยัยตัวร้าย สะพายกล้อง / Bloggertrip

IG : @bloggertripth

Twitter : @iamdevilth

Share Button
Leave a Reply