อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ถึงฝนจะตกฟ้าจะร้อง เราก็ไม่หวั่น ในเมื่อมาเที่ยวเมืองสงขลาแถวสวนสองทะเลกันแล้ว ยัยตัวร้าย ขอไหว้สักการะ กรมหลวงชุมพร เพื่อเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเองซะหน่อยDSCF1574

 

อนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ที่ตั้ง : สวนสองทะเล อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาDSCF1476

 

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด พระนามเดิมพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ประสูติ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 สิ้นพระชนม์ วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาม พ.ศ. 2466 ทรงศึกษาสำเร็จวิชาทหารจากโรงเรียนทหารเรือ ประเทศอังกฤษ ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือในรัชกาลที่ 5 ได้วางรากฐานปรับปรุงราชนาวีไทย ให้มีสมรรถภาพทัดเทียมอารยประเทศ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือในรัชกาลที่ 6 กองทัพเรือไทยรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นสืบมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยพระอัจฉริยะปรีชาชาญ จึงน้อมถวายพระสมญานามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย” 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือที่คุ้นเคยกันอีกชื่อหนึ่งว่า “เสด็จเตี่ย” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนโดยทั่วไป โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีอาชีพประมง เพราะเชื่อว่า ท่านจะช่วยเหลือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายจากพายุ และเพศภัยต่างๆDSCF1478

 

อนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อตั้งโดยกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสงขลา ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปกครอง ร่วมกับกองทัพเรือ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อให้ชาวเรือ ได้สักการะบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเลDSCF1481

 

มีปืนใหญ่ จรวด และปืนกล จำลอง ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์DSCF1482-1

DSCF1489-1

DSCF1486-1

 

อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเชตอุดมศักดิ์ พระพักตร์หันหน้าไปยังทะเลDSCF1484-1

 

เสากระโดงเรือจำลองDSCF1493

 

เสากระโดงเรือจำลอง ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์DSCF1569

 

เสากระโดงเรือ เป็นเสาที่อยู่บริเวณกลางลำเรือ DSCF1568

 

บริเวณอนุสาวรีย์ และศาล กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ยังเป็นสถานที่พักผ่อน นั่งเล่น นั่งชมวิวทะเล อีกด้วยDSCF1557

 

นกน้อย ทำรังแต่พอตัว โผยบินไปมา แสนอุรา ดั่งใจปองDSCF1558

 

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

ที่ตั้ง : สุดปลายแหลมสนอ่อน ใกล้กันกับอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาDSCF1498

 

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นแหล่งรวบรวมพระประวัติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์DSCF1552

 

เป็นศาลาทรงไทยสีขาว กระเบื้อหลังคาสีน้ำเงิน ศาลาที่อยู่ตรงกลาง ภายในจะมีรูปปั้น พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์DSCF1503

 

ศาลา 4 หลัง หรือทั้งสี่ทิศ ล้อมรอบศาลาหลังใหญ่ แต่ละศาลาจะมีพระประวัติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งพระประวัติแต่ละหลังจะเกี่ยวกับ พระประสูติกาล องค์พระบิดาของทหารเรือไทย ทรงรับศึกษา และทรงรับราชการ – ทรงเป็นหมอพรDSCF1534

 

ศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

แหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 พฤษภาคม 2543 พลเรือโท ไพศาล นภสินธุ์วงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 2 เสนอ ขออนุมัติกองทัพเรือ เพื่อก่อสร้างศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

14 มิถุนายน 2543 กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ ผู้บัญชาการทหารเรือ อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างศาล

19 กรกฎาคม 2544 กรมธนารักษ์ มอบที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.553 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 26-1-16 ไร่ ให้กองทัพเรือใช้ประโยชน์ เพื่อก่อสร้างอาคารศาล และพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

25 ธันวาคม 2546 พลเรือโท วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างศาล

16 เมษายน 2547 พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

28 กันยายน 2547 พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศาล

ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 2,844,000 บาทDSCF1555

 

รูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ในศาลาใหญ่DSCF1509

 

กู…กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้เป็นโอรสของพระปิยมหาราช ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่า แผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษได้เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตแลกไว้ ไอ้อีมันผู้ใดคิดบังอาจทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฤากระทำการทุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม จงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็ว ก่อนที่จะถูกสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโคตรให้หมดเสียเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกู ตราบใดที่คำว่า “อาภากร” ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมา มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น แผ่นดินใดที่ให้ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น

คำสาปแช่งของ “เสด็จเตี่ย” หรือ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทยDSCF1511

 

มีจรวดจำลอง ตั้งอยู่บริเวณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หันหน้าไปยังทะเลDSCF1537

DSCF1535

 

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งใกล้กับทะเล ด้านหน้าเป็นคลังสินค้าอยู่บริเณท่าเรือขนส่งสินค้าDSCF1543

 

อนุสาวรีย์ และศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือที่คุ้นเคยในนามว่า “เสด็จเตี่ย” ได้รับขนานนามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนโดยทั่วไป โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีอาชีพประมง เพราะเชื่อว่า ท่านจะช่วยเหลือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายจากพายุ และเพศภัยต่างๆDSCF1547

 

อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพ

Body : Fujifilm X-T10

Lens : Fujinon Lens XF 10 – 24 mm F4 R OIS

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรีวิวค่ะ สามารถพูดคุยกันได้ที่

Face Book : ยัยตัวร้าย สะพายกล้อง / Bloggertrip

IG : @bloggertripth

Twitter : @iamdevilth

Share Button
Leave a Reply