พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล (เจดีย์สแตนเลส) เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ยัยตัวร้าย ย้ายมาอยู่หาดใหญ่ตั้งเกือบ 10 ปี ยังไม่เคยมาเลยสำหรับสถานที่แห่งนี้ แต่ได้ยินชื่อมานาน ที่ใครต่อใครมักเรียกว่า “เจดีย์สแตนเลส” หรือ “วัดเจดีย์สแตนเลส” ตั้งอยู่บนเขาคอหงส์ หลังมอ. (มอ. อ่านว่า มอ-ออ คือ ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เส้นถนนปุณณกัณฑ์ คราวนี้ได้มีโอกาสได้กลับมาบ้าน ก็เลยถือโอกาสมาชื่นชมความงามของเจดีย์สแตนเลสแห่งแรกของโลกDSC_9712

 

เจดีย์สแตนเลส หรือ พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

ที่ตั้ง : เขาคอหงส์ หมู่ 8 บ้านไร่ ถนนปุณณกัณฑ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การเดินทาง เราขับรถมายังเส้นถนน 108 – 109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อถนน คือ ถนนปุณณกัณฑ์ ขับไปทางศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ ขับเลยโรงฆ่าสัตว์ เลยหมู่บ้านการ์เด้นท์ฮิลล์ ก็จะเจอป้ายทางขึ้นเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล ซึ่งเป็นทางเดียวกับทางขึ้นสถานีเสาส่งทีวีช่อง 3, 7 และ 11 ทางขึ้นเขาจะเป็นถนนที่ค่อนข้างแคบเวลารถวิ่งสวนทางกัน ต้องหลบข้างทางให้อีกคันผ่านไปก่อน ระยะทางจากทางขึ้นเขาจนถึงเจดีย์สแตนเลส ประมาณ 2.7 กิโลเมตรDSC_9705

 

ขึ้นมาถึงยังพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล ด้านซ้ายมือเราจะเจอกองอำนวยการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่DSC_9707

 

ด้านซ้ายมือของเราจะพบกับ พระพุทธรูปต่างๆ ตั้งประดิษฐานให้สักการะ

พระพุทธรูปองค์นี้ คือ พระสีวลี ปางธุดงค์DSC_9708

 

พระพุทธรูปปางสมาธิDSC_9711

 

รูปปั้นนางในวรรณคดีDSC_9710

 

พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร 2 องค์ตั้งอยู่ทางด้านซ้าย และขวามือDSC_9713

DSC_9714

 

เดินมายังบริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล ทางซ้ายมือเราจะพบกับรูปปั้น 12 นักษัตร
DSC_9715

DSC_9717

 

รูปปั้น 12 นักษัตร ตั้งอยู่ตรงด้านหน้าศาลาธรรมสถานDSC_9723-tile

 

เดินมาทางด้านใน ทางซ้ายมือจะเจอกับ พระพุทธรูป พระคันธราชปางปฐมเทศนาDSC_9727

 

ท้าวมหาพรหมDSC_9729

 

บริเวณศาลาธรรมสถาน มูลนิธิพระธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์DSC_9733

DSC_9731

DSC_9732

 

รูปปั้นนางในวรรณคดี สีทองเหลืองอร่ามDSC_9740

 

เดินออกมายังตรงธรรมสถาน เดินมาทางขวามือทางไปพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล ก่อนจะถึงเจดีย์ ทั้งสองฝั่งจะมีทั้งพระพุทธรูปต่างๆDSC_9741

 

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19 – 20) องค์ทองเหลืองอร่าม ฐานทำด้วยสแตนเลสDSC_9742

 

สามารถตีกลองได้DSC_9746

 

ตีฆ้องวงใหญ่ให้ดังกังวาลDSC_9747

 

ผังค้นหาตนเองDSC_9749

 

ระฆังใบเล็ก แต่ละอันจะแทนวันเกิด เดือนเกิด ปีนักษัตร แขวนเรียงแถวยาวไปตลอดทางจนเกือบถึงองค์เจดีย์
DSC_9751

 

เรามาดูฝั่งตรงกันข้ามกันบ้าง ถ้าหากเราเดินเข้ามายังบริเวณที่จะไปเจดีย์สแตนเลส ทางขวามือเราจะพบ พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีเงินDSC_9744

 

องค์พระประธานประจำเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล สักการะด้วยบทสวดมนต์ 1, 2, 5 บูชาด้วยธูป 3 ดอก

บทที่ 1

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

บทที่ 2

พุทธัสสะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมัสสะบูชา มหาปัญญาโย สังฆัสสะบูชา มหาโภคะวะโห โลกะนาโถ ิมินา สักกาเรนะ ปะฏิ ปะฏิ บูชายะ

บทที่ 5

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสลิ อิโสตัง พุทธะปิติอิDSC_9756

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานภายในบริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคลDSC_9764

 

พระโพธิสัตว์กวนอิมDSC_9763

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีDSC_9761

 

พระพุทธรูปองค์ทองDSC_9760

 

ฆ้องวงใหญ่สีทองDSC_9771

 

ที่แขวนกระดิ่งทำด้วยสแตนเลสDSC_9766

 

หอระฆังทำด้วยสแตนเลสตั้งอยู่รอบองค์เจดีย์เปรียบเสมือนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งธาตุดิน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือDSC_9767

 

พญานาค สามเศียรDSC_9772

 

กระถางธูปที่ตั้งอยู่บริเวณด้านอก รอบองค์เจดีย์ มีทั้งหมด 28 กระถาง ตามจำนวนพระอรหันต์ 28 องค์ จุดธูปกระถางละ 3 ดอกDSC_9796

DSC_9886

 

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

จัดสร้างขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี โดยมีการวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 และสร้างแล้วเสร็จใน 160 วัน
DSC_9788

 

เสาธงที่ตั้งอยู่หน้าพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล เสาธง 3 เสา ได้แก่ ชาติ ศสนา พระมหากษัตริย์DSC_9773

 

บริเวณหน้าเสาธง ทุกวันเวลา 17.55 น. ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา สวดมนต์บทที่ 1, 2 และ 5 เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ, สรรเสริญพระบารมี และเปิดไฟเจดีย์ ทุกวันที่ 7, 12 และ 27 เวลา 10.20 น. ถวายสังฆทานประจำเดือนDSC_9785

 

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล ตัวเจดีย์ เป็นการนำสแตนเลสเส้นกลมหลายขนาดมาเชื่อมต่อเรียงกันเป็นรูปของเจดีย์ ส่วนยอดเจดีย์ทำเป็นคล้ายปล้องไฉน มีฉัตรอยู่บนยอดสุด เป็นเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นด้วยสแตนเลสทั้งองค์ เวลาต้องแสงแดดจะเกิดส่องประกายสีเงินแวววาว ผู้สร้างค์ใช้สแตนเลสเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง เพื่อแทนนัยแห่งความบริสุทธิ์

องค์เจดีย์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เมตร ความสูง 32 เมตร สแตนเลสที่เชื่อมต่อเป็นวงต่อขึ้นเป็นองค์เจดีย์ จำนวน 60 ชั้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสทรงครองราชย์ 60 ปีDSC_9794

 

ฐานเจดีย์ สร้างด้วยก่ออิฐถือปูน เป็นฐานวงกลมสีทอง ไม่มีบานประตู แต่จะเป็นช่องวงกลมรอบเจดีย์มีด้วยกันทั้งหมด 14 ช่องDSC_9777

 

สำหรับชื่อของเจดีย์ 

ไตรภพ หมายถึง พระอรหันต์ในบ้าน (พ่อแม่)

ไตรมงคล หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์DSC_9778

 

รอบๆ องค์เจดีย์จะมีช่องทั้ง 14 ช่อง ผนังด้านนอกฝังเหรียญบาทไว้โดยรอบองค์ฐานเจดีย์DSC_9805

 

ทั้ง 14 ช่อง มีจิตรกรรมภาพวาด เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ และพุทธจริยวัตร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูปองค์ทอง ปางต่างๆ จะเป็นพระอรหันต์ 28 องค์DSC_9803-tile

 

ภายในใต้ฐานองค์เจดีย์จะมีผนังอีกชั้นหนึ่ง แต่ละช่องเป็นช่องประจำวันเกิด มีทั้งหมด 8 ช่อง แยกวันพุธออกเป็น พุธกลางวัน และพุธกลางคืน ให้เราเดินผ่านช่องวันเกิด เจตนาเพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิด แต่ละช่องจะมีพระพุทธรูปประจำวันเกิด และภาพพระธาตุเจดีย์ประจำวันเกิดตามที่ต่างๆ ในประเทศไทยDSC_9837-tile

 

ภายในตรงกลางฐานองค์เจดีย์ จะมีแกนสแตนเลสยู่ตรงกลางDSC_9820

 

เสาตรงกลางจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีผ้าไตรวางรอบๆ ให้เราเลือกนั่งทิศช่องประจำวันเกิด หยิบผ้าไตรขึ้นมากล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

บทบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ

อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ

ขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วไป มีสังเวชนียสถาน เป็นต้น ขอนมัสการพระบรมสารีรีกธาตุ และพระธาตุทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขอนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายDSC_9821

DSC_9827

DSC_9826

 

รอบๆ แกนเสาตรงกลาง จะประดับด้วยถ้ามเบญจรงค์DSC_9830

 

บันไดทางขึ้นชั้น 2 ไปยังภายในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล บันไดนี้สำหรับทางขึ้น จะมีอีกบันไดหนึ่งเป็นทางลงDSC_9843

DSC_9842

 

เป็นบันไดวน ขั้นบันไดเป็นทรงกลมDSC_9877

 

โครงสร้างตัวองค์เจดีย์จะเป็นสแตนเลสทั้งหมด แกนเสาที่อยู่ตรงกลางก็เป็นสแตนเลสDSC_9872

DSC_9876

 

ภายในองค์เจดีย์ มีให้เราทำบุญวันเกิด มีด้วยกัน 4 ชุด โดยให้ใส่เหรียญลงในบาตรพระ ซึ่งจะมีด้วยกัน 8 บาตร DSC_9872

DSC_9861

DSC_9854

 

บาตรที่ตั้งอยู่ใจแกนกลาง เราสามาถโยนเหรียญเสี่ยงทายให้ลงไปในยังบาตรพระDSC_9853

 

แกนกลาง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุDSC_9858

 

สแตนเลสขดเป็นวงกลมจนสู่ปลายยอดองค์เจดีย์DSC_9851

DSC_9873

 

ประตูออกไปสู่บริเวณด้านนอก มีด้วยกัน 4 ประตู แต่ถูกล็อคไว้DSC_9865

 

ข้างๆ ประตู จะมีรูปทรงกลมทำด้วยแสตนเลส มีกระดิ่งประดับโดยรอบDSC_9860

 

ภายในองค์เจดีย์ ผนังองค์เจดีย์จะเป็นเส้นสแตนเลสทรงกลมทั้งหมด มีบาตรพระล้อมรอบองค์เจดีย์DSC_9874

 

บริเวณด้านนอก จะเป็นรั้วล้อมรอบองค์เจดีย์ จะทำด้วยสแตนเลสทั้งหมด และมีบาตรพระล้อมรอบเช่นกันDSC_9864

 

ด้านนอกเราไม่สามารถออกไปได้ เพราะเค้าล็อค สามารถมองเห็นวิวเมืองหาดใหญ่ได้ เพราะเจดีย์สแตนเลส ตั้งอยู่บนยอดเขาคอหงส์ DSC_9862

 

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

มักนิยมเรียกชื่อว่า เจดีย์สแตนแลส หรือ วัดเจดีย์สแตนเลส เป็นเจดีย์สแตนเลส แห่งแรกของโลก และเป็น Useen อีกด้วย สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี เป็นศูนย์รวมใจสืบสารพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติ และพุทธจริยวัตร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เรียนรู้องค์พระประธานประจำวันเกิด เดือนเกิด และปีนักษัตรเกิดของตนเองอีกด้วยDSC_9781

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพ

Body : Nikon D610

Lens : AF-S Nikkor 24-70 mm F2.8G ED

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรีวิวค่ะ สามารถพูดคุยกันได้ที่

Face Book : ยัยตัวร้าย สะพายกล้อง / Bloggertrip

IG : @bloggertripth

Twitter : @iamdevilth

Share Button
Leave a Reply