งานแถลงข่าว “น่าน…เมืองเก่าที่มีชีวิต” โครงการจัดโดย อพท.

               เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 I am Devil ยัยตัวร้าย ได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าว น่าน…เมืองเก่าที่มีชีวิต ณ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2558 จัดขึ้น ณ ไบเทคบางนา

 

              อพท. จัดโครงการ “น่าน…เมืองเก่าที่มีชีวิต” สร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ดึงนักท่เงที่ยวคุณภาพสมัผัสวิถีชีวิตชุมชน โกยรายได้เข้าประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจ

 

               องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หรือ อพท. ชูแนวคิด ‘น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต’ สร้างจุดขายด้านความเป็นอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชุน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมโบราณสถานในชุมชนเทศบาลเมืองน่าน หวังสร้างท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชุน หนุนนโยบายศก.ด้านการท่องเที่ยวให้เติบโตแบบยั่งยืน

NIK_8769

 

               ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้เปิดเผยว่า อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) ได้เริ่มศึกษา และดำเนินการพัฒนาพื้นที่ชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างงาน รายได้ และกระจายเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวไปยังชุมชน โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านให้มีความสวยงาม โดดเด่น และเป็นที่จดจำ เนื่องจากน่านเป็นจังหวัดที่มีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายของล้านนา ตลอดจนวิถีชุมชนของเทศบาลเมืองน่านที่เรียบง่าย

NIK_8767

 

               ทั้งนี้ อพท. จึงดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองน่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “น่าน…เมืองเก่าที่มีชีวิต” เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงความเป็นตัวตนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองน่านที่มีความโดดเด่นแตกต่าง และมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง โดย อพท.จะร่วมกับคนในชุมชน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ดึงนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยว และได้มีโอกาสสัมผัสกับความเรียบง่ายของวิถีชีวิตของคนในชุมชนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของคนในท้องถิ่น และเต็มอิ่มไปกับสถาปัตยกรรมจากอารยะธรรมล้านนา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจในตัวตนของแหล่งท่องเที่ยว ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเทศบาลเมืองน่านมากขึ้น โดยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและกลับมาเที่ยวซ้ำในจังหวัดน่าน

NIK_8772

 

               “อพท.เข้ามาส่งเสริม ประสานงาน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยจะสร้างองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนให้กับชุมชนเพื่อให้คนในท้องถิ่นเกิดการตระหนัก หวงแหนและมีส่วนร่วมผลักดันจนเกิดโครงการ ‘น่าน…เมืองเก่าที่มีชีวิต’ ตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมให้แก่จังหวัดน่าน อีกทั้งยังสามารถสร้างงาน สร้างรายได้และกระจายเม็ดเงินกลับสู่ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐที่ต้อง การดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาในประเทศ ซึ่งอพท.มองว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตรงเป้าหมาย   จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยได้ดำเนินโครงการดังกล่าวที่ต้องการผลักดันให้เทศบาลเมืองน่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ทำให้เมืองเก่ามีชีวิต ชีวา สามารถดึงให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง” ดร.ชุมพล  กล่าว                             

 

NIK_8789

 

               ภายในการแถลงข่าว ได้มีการแสดงโชว์ “กลองปูจา” อันเป็นอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน

NIK_8783

 

NIK_8780

 

               ภายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 35 น่าน ได้มีการออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์เมืองน่าน และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

NIK_8815

NIK_8816

NIK_8807

NIK_8810

 

“ภาพกระซิบรัก” เป็นภาพที่มีชื่อเสียงอีกภาพหนึ่ง และเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านค่ะ

NIK_8813

 

๙ สิ่งที่ควรดู ๙ สิ่งที่ควรทำ ในจังหวัดน่าน อยากรู้แล้วใช่มั้ยคะว่ามีอะไรบ้าง

 

๙ สิงที่ควรดู

 1. ชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่วัดพระธาตุเขาน้อย

 2. ภาพปู่ม่าน – ย่าม่าน ณ วัดภูมินทร์

 3. รูปปั้นสิงค์คายนาง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 4. พระประธานที่วัดพระธาตุช้างค้ำ สังเกตพระพักตร์จะเปลี่ยนทุกช่วงเสาที่เดินผ่าน

 5. พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปทองสำริดที่สวยที่สุด ณ วัดสวนตาล

 6. วัดน้อย วัดที่เล็กที่สุดในโลก

 7. งาช้างดำ หนึ่งเดียวในประเทศไทย

 8. ดอยภูซางแหล่งขวานหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 9. บานประตูแกะสลักไม้ ณ วัดพญาภู

 

๙ สิ่งที่ควรทำ

 1. ใส่บาตรตอนเช้า

 2. สักการะพระธาตุแช่แห้ง

 3. แต่งกายพื้นเมืองน่าน

 4. เรียนรู้พูดคำเมือง

 5. หัดเขียนชื่อตนเองเป็นอักษรล้านนา

 6. ลองทำตุงบูชาพระ

 7. ฟ้อนแง้น

 8. ลอดท้องพญานาค ณ วัดภูมินทร์

 9. ขี่จักรยาน / นั่งสามล้อสัมผัสบรรยากาศเมือง

NIK_8812

 

               ลองมาเที่ยวจังหวัดน่านดูสิคะ แล้วคุณจะหลงใหลในเมืองน่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต ลองเข้าไปชมรีวิว “ไหว้พระ 9 วัด ในตัวเมืองน่าน” เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเที่ยวเมืองน่าน

NIK_8802

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรีวิวค่ะ สามารถพูดคุยกันได้ที่

Face Book : I am Devil ยัยตัวร้าย

IG : @bloggertripth

Twitter : @iamdevilth

 

 

Share Button
Leave a Reply